Groen en gezond, voor mens en dier

Wij maken werk van de verhoging van de leefkwaliteit in Beernem: wij willen een gezonde, groene, milieu-, klimaat- en diervriendelijke gemeente.

Meer mensen op de fiets,

want propere lucht is een basis recht.

Verzorgd openbaar groen

met voldoende gemeente personeel om het op een milieuvriendelijke manier te onderhouden. 

Kilmaatvriendelijke gemeente

die het goede voorbeeld is voor haar inwoners met bijv. zonnepanelen op openbare gebouwen. We vergroenen het gemeentelijk wagenpark.

Diervriendeliijk

Mishandeling en verwaarlozing pakken we kordaat aan. Dierenstickers helpen om huisdieren te redden bij brand.

En verder

  • Aandacht voor familiale, milieu- en diervriendelijke landbouw

  • We maken een bomenbeheersplan op, om de kaalkap tegen te gaan.

 

Meer informatie vind je op de sp.a - GROEN website.

Lees verder