Ignace Tousseyn

27 Maart 2018

Ignace Tousseyn

- Lid GBC (Gemeentelijke Begeleidingscommissie)

- Lid GROS (Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking)

Ignace (55) is leraar –coördinator in het buitengewoon onderwijs, lid van de Adviesraad Handel en Nijverheid, lid van de Gemeentelijke Begeleidingscommissie (mobiliteit), van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking, van Cultuur Anders en van Natuurpunt. Hij is de voorzitter van Groen Beernem.

Beroep: leraar -coördinator in het buitengewoon onderwijs.

contacteer Ignace: