Rolle De Bruyne neemt na 18 jaar afscheid van de gemeenteraad. Jan Vanassche neemt de fakkel over.

07 April 2016

Na een carrière van 18 jaar als gemeenteraadslid voor Agalev en later voor Groen, houdt biotuinbouwer Rolle De Bruyne (68) er eind januari 2016 als gemeenteraadslid mee op. Op de gemeenteraad van donderdag 28 januari neemt hij afscheid. Hij krijgt dan de titel van eregemeenteraadslid.  'Tijd voor nieuw bloed', aldus Rolle. Jarenlang was Rolle in de gemeenteraad de pleitbezorger van het behoud van de open ruimte -, kostbare landbouwgrond volgens hem- en was hij zeer kritisch voor de alsmaar toenemende verkavelings-en hoogbouwwoede in 'zijn' gemeente.Jan Vanassche (53), account manager bij een internationale onderneming neemt de fakkel over.  Hij

 wil het spoor van Rolle verder bewandelen en een duurzaam en groen lokaal beleid nastreven zodat Beernem een gemeente blijft waar het voor de mensen goed en gezond wonen en werken is.

 

Sinds 1998 zetelde Rolle De Bruyne onafgebroken in de gemeenteraad van Beernem. Daar liet hij zich opmerken als een beginselvast gemeenteraadslid dat niet graag binnen de krijtlijnen van de politiek bleef, maar liever over de partijgrenzen heen zaken wou realiseren. Het voormalige gemeentelijk Kyotoplan was daar een zichtbaar resultaat van.  In de gemeenteraad zorgde hij dikwijls voor een vleugje humor en relativering. Hij tikte op een amusante manier de schepenen op de vingers als ze politieke spelletjes speelden of nietszeggende uitspraken uit hun hoed toverden om voorstellen van de oppositie af te wimpelen. Ooit zei hij na een zoveelste " We nemen het mee" van een schepen : " Jullie nemen steeds alles mee, maar we zien nooit iets terug". Daarna hebben we die uitspraak nooit meer gehoord.

Het verdwijnen van de open ruimte en vooral dan van kostbare landbouwgrond, de verkavelingswoede en het volbouwen van zijn landelijke gemeente met steeds meer hoogbouwergerde hem in hoge mate. Hij bleef ook aandacht vragen voor het gebruik van ecologische bouwmaterialen voor openbare gebouwen en het pesticidenvrij onderhouden van het openbaar groenHij liet zich steeds leiden door de gedachte dat we maar één aardbol hebben en we nog een wereld moeten hebben voor onze kinderen en kleinkinderen.  

In 1982 stond Rolle mee aan de wieg van Agalev- Beernem dat intussen verveld is tot Groen en 2 gemeenteraadsleden en een OCMW- raadslid telt.

Doordrongen van het ecologische gedachtegoed, startte hij in 1977, samen met Denise Hudders het biotuinbouwbedrijf 'De Hogen Akker' in Oedelem op, tot op vandaag een begrip in de streek. In 2012 kregen beiden hiervoor een Bio Award uit handen van toenmalig Vlaams minister Ingrid Lieten.

Naast het werk op het land trok Rolle decennialang aan de kar om de biolandbouw te promoten. Met resultaat, want de biosector bloeit als nooit tevoren.

Daarnaast engageert hij zich ook daadwerkelijk voor het zuiden. Geregeld trekt hij naar Afrika om er projecten te begeleiden (waterputten bouwen,..) die de levensomstandigheden van de inwoners moeten verbeteren. Hij zetelt ook in de Landbouwraad en de Raad voor Ontwikkelingssamenwerking.

Hij was ook mede- oprichter van jeugdcentrum Cactus in Brugge, (nu een muziekcentrum en organisator van het Cactusfestival) en van de Volkshogeschool, het huidige Vorming Plus.

 ?Zijn opvolger, Jan Vanassche, account manager bij een internationale onderneming, wacht nu de zware taak om een icoon op te volgen. " Onze gemeente heeft veel open ruimte, een mooie natuur en een rijk patrimonium, maar dit komt steeds meer onder druk te staan", aldus Jan. "Ik wil daarom het spoor van Rolle verder bewandelen en streven naar een duurzaam en groen lokaal beleid zodat Beernem een gemeente blijft waar het voor de mensen goed en gezond wonen en werken is."