Rolle De Bruyne bezorgd over bijenpopulatie: “Dringend plan van aanpak nodig voor bestrijding agressieve Aziatische hoornaar.”

28 November 2022

Rolle De Bruyne bezorgd over bijenpopulatie: “Dringend plan van aanpak nodig voor bestrijding agressieve Aziatische hoornaar.”

“De gemeente kan dit probleem niet op zijn eentje de baas: de aanpak vergt een samenspel van verschillende instanties: Vespa-watch, de gemeente, de brandweer en de natuurvrijwilligers en imkers.

Heel wat Beernemse imkers zien het komende jaar met heel veel schrik tegemoet. De Aziatische hoornaar, een invasieve wesp uit Zuidoost-Azië die hier heel goed gedijt, vormt een groeiende bedreiging voor de bijenpopulatie. Imker Pieter Baetens uit de Legeweg: “Deze wespensoort is zeer schadelijk, want hij voedt zich niet enkel met insecten zoals vlinders, sprinkhanen en vliegen, maar ook met honingbijen, wilde bijen en hommels.”

Ook raadslid en bioboer Rolle De Bruyne luidt de alarmklok:2023 zal het jaar van de waarheid worden: als we niet tijdig een efficiënte verdelgingsstrategie uitwerken zal de populatie steeds groter worden en alle inlandse wilde bijen en honingbijen decimeren. En die zijn enorm belangrijk voor de bestuiving van de gewassen in de land- en tuinbouw en dus ook voor onze voedselproductie.” Daarom stelde  Rolle op de gemeenteraad de vraag hoe het bestuur de gevaarlijke hoornaar wil aanpakken. 

In zijn antwoord bevestigde milieuschepen Jan Vanassche de ernst van de situatie: “De problematiek van de Aziatische hoornaar is inderdaad zorgelijk, daarvan zijn we ons terdege bewust.  Het grootste probleem is het vinden van de nesten om tot verdelging te kunnen overgaan.” De nesten hangen hoog in de bomen en zijn vaak moeilijk te vinden. Lokpotten die de geur van rottend fruit – het lievelingsvoedsel van de hoornaar- afgeven kunnen hierbij helpen: de hoornaars die er zich bevoorraden, vliegen terug naar hun nest. Door hun vlucht te volgen, lukt het vaak om hun nestplaats te vinden.

Jan Vanassche: “De gemeente kan dit probleem niet op zijn eentje de baas: de aanpak vergt een samenspel van verschillende instanties: Vespa-watch, de gemeente, de brandweer en de natuurvrijwilligers en imkers."

Vooreerst is er Vespa-watch, een organisatie van de overheid in samenwerking met UGent waar burgers de aanwezigheid van de Aziatische hoornaar kunnen rapporteren. Deze organisatie komt zelf niet ter plaatse, maar geeft de waarneming door aan een gespecialiseerde bestrijder.

Daarnaast is er de gemeentelijke ambtenaar die bevoegd is voor het bestrijden van exoten. Momenteel bekijkt het gemeentebestuur de mogelijkheid om een aantal mensen van de technische dienst een opleiding te laten volgen in het kader van de opsporing en vernietiging van de Aziatische hoornaar.

Ten derde is er de brandweer die kan ingeschakeld worden: die grijpt in wanneer er een melding komt van één of meer nesten. En ten slotte zijn er de natuurvrijwilligers en imkers die meehelpen zoeken naar nesten van deze exoten.

 “De problematiek komt ook op de agenda van de volgende Bijenwerkgroep om te kijken hoe we de opsporing kunnen verbeteren zodat we nog meer nesten kunnen verdelgen”, besluit Jan Vanassche.