Overzicht mandaten

18 Maart 2017

Gelet op de ophef begin 2017 rond mandaten en vergoedingen van politieke mandatarissen, publiceert Groen Beernem een overzicht van de betaalde en onbetaalde mandaten die ze opneemt.  Op die manier geven we volledige transparantie over mandaten en zitpenningen die met Groen Beernem verband houden.  Jan Vanassche Mandaten: 

- Gemeenteraad : Lid (€203 bruto per zitting*)

- Woonwinkel : Lid beheerscomité (onbezoldigd)

 

 

Roos Lambrecht

Mandaten:

- Gemeenteraad : Lid (€ 203 bruto per zitting*)

- Politieraad: Lid (€ 195 bruto per zitting*)

 

?Jaklien Tant

?Mandaten:

- OCMW Raad : Lid (€ 205 bruto per zitting*)

 

?Anneke Coppens

?Mandaten:

-Gemeentelijke adviesraad milieu en natuur : Plaatsvervanger (onbezoldigd)

 

?Ignace Tousseyn

?Mandaten:

- Gemeentelijk begeleidingscommissie : Lid (onbezoldigd)

- Adviesraad voor handel en nijverheid : Plaatsvervanger (onbezoldigd)

 

?Bart De Beukelaer

?Mandaten:

- Raad van beheer OC De Kleine Beer: Lid (onbezoldigd)

 

?Jan-Klaas Kesteloot

?Mandaten : 

- Gecoro : Afgevaardigde Politieke Fractie (onbezoldigd)

 

?Kathy Ackaert

?Mandaten

- Beheersorgaan Openbare Bibliotheek : Lid (onbezoldigd)

 

?Sonia Hoedt

?Mandaten

- PWA : Lid (onbezoldigd)

 

Johnny Gaelens

?Mandaten:

- Gemeentelijke adviesraad milieu en natuur : Lid (onbezoldigd)

(*) Mandatarissen houden ong. 30% over van het bruto bedrag. Na belastingen (ong. 50%) wordt ook 20% afgedragen aan het Groen Nationaal.