Ook vzw Dorpszicht verzet zich tegen de opheffing van de bescherming van Huis Maes (De Standaard)

03 Maart 2007

Volgens de vzw Dorpszicht steunt de opheffing van de bescherming van Huis Maes niet op wetenschappelijke argumenten. De vzw Dorpszicht heeft steeds geijverd voor het in ere houden van het Huis Maes. "Je zou verwachten dat er in de uiteindelijke uitwerking van het project rekening zou gehouden worden met de wettelijke schikking dat het beschermde gebouw geïntegreerd moet worden in het geheel", zegt Dries Bonamie van Dorpszicht. "Dat lijkt echter niet het geval." De vzw klaagt ook het gebrek aan een wetenschappelijk onderbouwde totaalvisie op monumentenzorg aan. "Momenteel is men een inventaris van waardevolle gebouwen aan het uitwerken", zegt Bonamie. "Wij pleiten er dan ook voor dit wetenschappelijk werk, dat een basis moet vormen voor de totaalvisie op monumenten, af te wacht?