Ook in andere plattelandsgemeenten wordt het mooie landschap bedreigd door de komst van varkensstallen

20 April 2008

Niet enkel in Beernem, maar ook in andere gemeenten in Vlaanderen zijn veevoederbedrijven actief op zoek naar locaties om megavarkensstallen neer te poten. Doorgaans hebben deze vrij spel, vermits deze industriële varkensbedrijven wettelijk gezien in agrarisch gebied kunnen gebouwd worden, mits ze aan een aantal voorwaarden voldoen. Een schrijnend voorbeeld van de aantasting van een waardevol landschap is wat zich nu afspeelt in Meldert (Hoegaarden). Zie de webstek www.mooimeldert.be