Onleesbare bordjes met namen kinderen in geboortebos Beverhoutsveld worden vernieuwd dankzij raadslid Rolle De Bruyne

29 November 2020

Onleesbare bordjes met namen kinderen in geboortebos Beverhoutsveld worden vernieuwd dankzij raadslid Rolle De Bruyne

Onleesbare bordjes met namen kinderen in geboortebos Beverhoutsveld worden vernieuwd. Gemeenteraadslid Rolle De Bruyne kwam hiervoor tussen. Gemeenteraadslid Rolle De Bruyne merkte het onlangs op: "Door de jaren heen en door de weersomstandigheden zijn de bordjes met de namen van de kinderen voor wie de ouders indertijd een geboorteboom aanplantten in het geboortebos in Beverhoutsveld zo goed als onleesbaar geworden. "

Elk jaar worden de ouders bij de geboorte van een kindje, in het jaar na de geboorte, uitgenodigd om een geboorteboom te komen planten. De aanplant van het geboortebos vindt doorgaans plaats in november. Zo wil de gemeente blijven investeren in bijkomend groen.

Het geboortebos dateert intussen al van 2003. De bevoegde schepen beloofde om de bordjes op termijn te vernieuwen. Rolle is tevreden: "Binnenkort kunnen de ouders met hun kinderen zo met plezier en met enige nostalgie nog eens terugkijken naar hun intussen al flink uit de kluiten gewassen geboorteboom."