Mogelijk PFOS-vervuiling in Beernem? "We volgen vanuit de gemeente alles zeer goed op en zullen al het nodige doen in het belang van de veiligheid en gezondheid van onze inwoners."

13 Juli 2021

Mogelijk PFOS-vervuiling in Beernem?

“Samen met de Beernemse bevolking zijn we uitermate bezorgd over plaatsen die mogelijk met PFOS vervuild zijn in onze gemeente”, reageert het schepencollege op een tussenkomst in de gemeenteraad van raadslid Roos Lambrecht (Groen). “Op vraag van OVAM hebben we intussen al doorgegeven dat er 2 sites in aanmerking komen: het militair oefenterrein van de marine in Ryckevelde waar sinds de jaren ’70 blusoefeningen gebeuren en de site van de voormalige biomassa-installatie van de failliet gegane firma Bio-Electric waar in 2015 brand uitbrak. Voor het bestrijden ervan werd mogelijk blusschuim gebruikt. Verder bodemonderzoek van OVAM zal moeten uitwijzen of beide sites gecontamineerd zijn. “

De milieudienst kijkt intussen verder na of er nog meer terreinen moeten onderzocht worden. OVAM wil deze gegevens tegen uiterlijk tegen 15 juli hebben zodat ze snel kan uitklaren waar er daadwerkelijk bodemonderzoeken moeten gebeuren om deze tijdig te kunnen inplannen.

Voor de bodemonderzoeken hanteert OVAM de  volgende fasering, waarbij de overheidsdienst steeds voorrang geeft aan plaatsen nabij woonzones en drinkwaterwinningen.

  • Op de brandweeroefenterreinen en in hun directe omgeving worden zo snel als mogelijk bodemonderzoeken uitgevoerd.
  • Op en rond terreinen waar er hoge kans bestaat dat er geblust werd met PFOS-houdend schuim, zullen ook op zeer korte termijn bodemonderzoeken worden uitgevoerd. 
  • Bij de bedrijfsactiviteiten waar een kans bestaat of PFAS of PFOS werd gebruikt, wordt eerst vooraf nagegaan of dat effectief het geval was. In een volgende stap zal OVAM dan overgaan tot bodemonderzoek.

OVAM laat weten dat alle analyses met spoed zullen uitgevoerd worden en de resultaten telkens na ongeveer 2 weken of iets langer bekend zullen zijn.

Ook alle waterlopen zijn vervuild met PFOS. Maar de gemeente kreeg van de overheid de geruststellende info dat watergebonden activiteiten, zoals het zwemmen in het kanaal nog wel kunnen.

Roos Lambrecht is blij met het antwoord van het gemeentebestuur: "De gemeente volgt alles goed op. We moeten dan ook alert blijven in het belang van de gezondheid van onze inwoners. Dit betekent dat nieuw onderzoek en voortschrijdend inzicht de gemeente kan dwingen om bijkomende maatregelen te nemen. "