Milieuschepen Jan Vanassche wil oude notelaar behouden bij uitbreiding industriepark-Oost.

12 Februari 2024

Milieuschepen Jan Vanassche wil oude notelaar behouden bij uitbreiding industriepark-Oost.

"Indien de notelaar gezond is en nog groeikansen heeft, zal die uiteraard blijven staan."

In de toekomst wil de gemeente Industriepark -Oost uitbreiden langs de Miseriedreef.  Hoewel er nog geen concrete plannen op tafel liggen, doen sommige omwonenden nu al een oproep om een oude notelaar op het te ontwikkelen terrein te sparen.

Die oproep valt niet in dovemansoren bij schepen voor Ruimtelijke Ordening en groen Jan Vanassche. “Hoeft het nog gezegd dat bomen heel belangrijk zijn voor mens en milieu?” Daarom heb ik een onderzoek door een boomdeskundige gevraagd om de toestand van de notelaar na te gaan. Indien de boom gezond is en nog groeikansen heeft, zal die uiteraard blijven staan en geïntegreerd worden in het project. Dit is perfect mogelijk want in het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) is er een groenzone voorzien.”

“We hebben nu een bomenbeheerplan dat de bomen van de gemeente in kaart brengt en ook hun gezondheid en groei opvolgt. Waardevolle alleenstaande bomen, zoals de 105- jarige zilverlinde op het Pelderijn in Sint- Joris krijgen daarbij extra aandacht.”

Bovendien lijst de werkgroep ‘Houtig erfgoed’ momenteel markante bomen op zoals vrijheidsbomen, grensbomen, enz. Die inventaris zal dan de basis vormen voor het gemeentelijk beleid inzake houtig erfgoed. En er worden ook nieuwe bomen aangeplant.

“Soms kunnen we niet anders en moeten we toch overgaan tot het vellen van bomen, zeker als ze ten prooi vallen aan ziekten, een gevaar vormen voor de veiligheid of bv. moeten wijken voor een fietspad. Dit is altijd een moeilijke afweging, maar we zorgen steeds voor nieuwe aanplantingen.”