kartel sp.a-Groen en CD&V : vraag aan IVBO om toe te treden tot de Statiegeldalliantie

29 Januari 2021

kartel sp.a-Groen en CD&V : vraag aan IVBO om toe te treden tot de Statiegeldalliantie

Op de gemeenteraad van 28 januari ll. dienden CD&V en het kartel sp.a-Groen een gezamenlijk  agendapunt in dat ervoor pleit om ook de afvalintercommunale IVBO, waarbij 9 gemeenten zijn aangesloten, op korte termijn te laten toetreden tot de Statiegeldalliantie. Zo willen deze politieke partijen een extra signaal geven naar de Vlaamse regering en het draagvlak vergroten voor het invoeren van statiegeld op drankblikjes en plastic drinkflessen. 

In Beernem is het opruimen van zwerfvuil een hele karwei. Jaarlijks rapen de mensen van de OCMW-dienst Proper en Net, van de vzw Veldzicht en verschillende vrijwilligers (o.a. via de app WePLog - www.weplog.be) ruim 30 ton zwerfvuil op langs de straten van Beernem. Daarnaast is er de inzet van de mobiele zwerfvuilcamera die sluikstorters moet detecteren of ontmoedigen.

Niet enkel bij ons, maar ook in de buurgemeenten, blijven de diensten en de burgers die vrijwillig een handje toesteken de handen vol hebben met het opruimen van zwerfvuil en sluikstorten. Het geeft iedereen het gevoel dat het dweilen met de kraan open is. Want na een opruimactie ligt er binnen enkele weken weer evenveel.

De meerderheid van de inwoners stoort zich mateloos aan vervuilde straten en blikjes en flesjes in de natuur.

Bovendien kunnen verdwaalde blikjes ook dierenleed veroorzaken. Koeien en andere landdieren worden ziek of sterven als stukjes blok en plastic in hun voedsel terechtkomen. Vandaar dat ook de Vlaamse veehouders achter een invoering van statiegeld staan. De behandeling van zieke koeien, de verminderde melkproductie en het overlijden van koeien jagen de veehouders op kosten. Een onderzoek uit 2018 schat de totale jaarlijkse economische kost voor de Vlaamse veehouderijsector op 4,5 tot 6,8 miljoen euro. (https://vilt.be/nl/nieuws/abs-wil-statiegeld-op-blikjes-in-volgend-regeerakkoord )

Maar niet enkel voor het vee is zwerfvuil schadelijk: veel zwerfafval dat niet wordt opgeruimd, belandt via wind en water in de zee waar het onderdeel wordt van de plastic soep, de drijvende vuilnisbelten in de oceanen. Daar brengt het op grote schaal schade toe aan vissen, vogels en andere zeedieren, die het in hun maag krijgen, erin verstrikt raken of er in stikken.

Van de miljoenen flesjes en blikjes die jaarlijks over de toonbank gaan, belandt nog altijd een aanzienlijk deel in het milieu. Plastic flesjes en blikjes zijn op dit moment verantwoordelijk voor zo’n 40 procent van het volume van het zwerfafval.

De invoering van statiegeld kan een groot deel van die zwerfvuilproblematiek oplossen.

IVBO is de intercommunale die instaat voor vuilverwijdering en -verwerking in Brugge en Ommeland.  9 gemeenten (Beernem, Blankenberge, Brugge, Damme, De Haan, Jabbeke, Oostkamp, Zedelgem en Zuienkerke) maken deel uit van deze afvalintercommunale. Indien de Intercommunale ook aansluit bij de grote groep van gemeenten en verenigingen die al lid zijn van de Statiegeldalliantie, dan zou dit een nog sterker signaal zijn naar de Vlaamse regering toe en het draagvlak vergroten voor de invoering van statiegeld.

Raadsleden Roos Lambrecht (Groen) en Marjan Lootens (CD&V) plaatsten alvast in iedere deelgemeente een bordje van Mooimakers om hun vraag kracht bij te zetten.