Jan-Klaas Kesteloot

8ste opvolger Vlaams Parlement

KLIMAATBELEID

Met een bindende klimaatwet dringen we de CO2-uitstoot tegen 2030 terug met 55 procent. We stoppen met fossiele energie te subsidiëren en investeren in hernieuwbare energie.

OPENBAAR VERVOER

Het mag opnieuw vooruitgaan in ons land. Daarvoor investeren we in meer, stipter en schoner openbaar vervoer. Zodat iederéén kan gaan waar hij of zij wil, en overal schone lucht inademt.

MEER HANDEN IN DE KLAS

We werven extra leerkrachten aan, zeker in het kleuter- en lageronderwijs. Zo krijgt elke kinderdroom evenveel kansen.

WEG MET DISCRIMINATIE

We voeren praktijktesten in, waarbij de overheid er zelf op uittrekt om te controleren wie discrimineert op bijvoorbeeld arbeids- en huurmarkt. Hardleerse overtreders worden bestraft.

GROEN MAAKT GELUKKIG

We beschermen onze bossen en geven ze ruimte om te groeien. Dankzij 10.000 hectare nieuw bos krijgt iedereen een groene long op wandelafstand.