Grootste wegenproject ooit zorgt voor een vlotte en veilige verbinding tussen Beernem en Brugge.

03 Juli 2023

Grootste wegenproject ooit zorgt voor een vlotte en veilige verbinding tussen Beernem en Brugge.

De heraanleg van de Akkerstraat – Beverhoutsveldstraat wordt het grootste wegenproject ooit voor Beernem. Over een traject van maar liefst 4,4 km worden rijweg, fietspaden en riolering vernieuwd. De werken zullen 3 jaar duren en 4.500.000 euro kosten.

Vergunningen en timing

Nu het openbaar onderzoek achter de rug is, is het volgens schepen van Openbare Werken Claudio Saelens (CD&V) een kwestie van een paar weken tot de gemeente de omgevingsvergunning krijgt. Ook de onteigeningen zitten in de laatste fase. Schepen Saelens: “Niemand wordt graag onteigend, maar de procedures hierrond verliepen erg constructief.”

Fluvius start al in het najaar in de Beverhoutsveldstraat met de voorbereidende werken aan de nutsvoorzieningen. De procedure voor het aanstellen van de aannemer is nog lopende. Intussen wordt er ook verder gewerkt aan de vernieuwing van het wegentraject in de Beernemstraat – Scherpestraat (de andere hoofdas tussen Beernem en Oedelem). Schepen Saelens: “We voorzien dat de werken in de loop van oktober van dit jaar klaar zullen zijn. Zo kan deze verbindingsweg tussen Beernem en Oedelem weer opengaan, terwijl de werken in de Akkerstraat-Beverhoutsveldstraat dan zullen starten.”

Bomen en bemaling

 Tijdens het openbaar onderzoek uitten omwonenden hun bezorgdheid over het vellen van bomen en het oppompen van water tijdens de werken. Milieuschepen Jan Vanassche (GROEN): “Waar we kunnen, proberen we de meest waardevolle bomen te behouden. Jammer genoeg staat een aantal van die bomen in de weg voor de aanleg van een veilig fietspad.” Gelukkig gaat het hier nog over vrij jonge bomen, waarvan een groot aantal Amerikaanse eiken die als exoot niet echt gewenst zijn omdat ze gevoelig zijn voor ziekten en andere boomsoorten verdringen. In het nieuwe ontwerp worden er langs het hele traject zo’n 237 bomen aangeplant.

Schepen Vanassche: “Er wordt ook op een duurzame manier omgesprongen met het grondwater. Het opgepompte water zal afgevoerd worden via bestaande grachten of opnieuw ter plaatse in de grond geïnjecteerd worden. De bemaling is ook telkens beperkt tot een traject van een 200-tal meter en schuift dan geleidelijk op.

 Verkeersveiligheid

Burgemeester Jos Sypré (CD&V) is erg fier over dit dossier: “Al ruim 30 jaar zijn onze inwoners vragende partij om dit traject aan te pakken. De verouderde betonnen weg zorgt immers al jaren voor trillingen en geluidsoverlast.” Het nieuwe wegdek in asfalt zal deze hinder wegnemen en de leefbaarheid ten goede komen. Ook het afvalwater zal niet langer rechtstreeks in de grachten terechtkomen.  En dankzij de vrijliggende fietspaden zullen de talrijke fietsers, onder wie heel veel scholieren, zich veilig kunnen verplaatsen. Burgemeester Jos: “ En kers op de taart vormt de grote rotonde die zal aangelegd worden aan het kruispunt Den Doorn. “Een rotonde van dergelijke omvang hebben we nog niet in Beernem.”