Groen- raadsleden Roos Lambrecht (Beernem) en Carol Cartigny (Oostkamp) gaan voor meer verkeersveiligheid en willen extra trajectcontroles in hun gemeente.

07 Februari 2021

Groen- raadsleden Roos Lambrecht (Beernem) en  Carol Cartigny (Oostkamp) gaan voor meer verkeersveiligheid en willen extra trajectcontroles in hun gemeente.

Minister van Mobiliteit Peeters (Open Vld) kondigde onlangs 19 nieuwe trajectcontroles in Vlaanderen aan voor 2021. Bij de voorgestelde locaties vallen Oostkamp en Beernem jammer genoeg uit de boot. Nochtans beloofde de Minister om rekening te houden met de noden vanuit de lokale besturen.

In de politieraad vroegen Groen- raadsleden Roos Lambrecht (Beernem) en  Carol Cartigny (Oostkamp naar een stand van zaken in zone het Houtsche (Beernem, Oostkamp en Zedelgem).

Roos Lambrecht licht haar vraag toe: “Er is al heel lang sprake van een ANPR-camera voor trajectcontrole langs de N368. In Beernem zou die in de St.-Jorisstraat, komen, net buiten de bebouwde kom richting Knesselare. De andere camera komt dan op het grondgebied van Knesselare, deelgemeente van Aalter.”

“Al in oktober 2018 ging de Beernemse gemeenteraad principieel akkoord met de plaatsing van ANPR-camera's in samenwerking met de gemeente Aalter. Naast controle van de nummerplaten kunnen de camera’s ook snelheidsmetingen doen en toezicht houden op de naleving van het verbod op zwaar vervoer tussen Knesselare en Beernem. Ook meegenomen is dat de camera's een middel zullen zijn tegen de inbrakenplaag in het bedrijvenpark.”

“Maar zoals al uitgebreid in de media aan bod is gekomen, kent het installeren van trajectcontroles een lange lijdensweg. Nu, meer dan 2 jaar later, is de voorgestelde camera in Beernem eindelijk gehomologeerd.  Maar het gemeentebestuur van Aalter wil nu eerst haar circulatieplan uitwerken vooraleer ze een definitief standpunt inneemt over de camera op haar grondgebied.” “ Na mijn vraag in de politieraad onthou ik dat het einde van de lijdensweg dus nog niet in zicht is”, besluit Roos.

Carol Catigny: “In Oostkamp is er recent een trajectcontrole opgestart in de Hogestraat. En er is ook een hoogtemeter als trajectcontrole in het centrum van Ruddervoorde die de doorgang van het zwaar verkeer monitort”.

“ Maar het gedeelte van de N50 tussen Oostkamp en Waardamme is dikwijls een racebaan, ook al is er een snelheidsbeperking van 70km/u. We pleiten ervoor om daar ook trajectcontrole te installeren. Ook omdat de fietspaden er niet vrijliggend zijn, wat ervoor zorgt dat de fietsers er zich onveilig voelen.”

Een opsteker is dat de N368 in Zedelgem wel op de lijst van de minister staat. In de gemeente zijn er al 3 trajectcontroles en wordt Zuidwege bekeken worden als extra locatie.

De Oostkampse burgemeester gaf in de politieraad aan dat er nog gesprekken met AWV (Administratie Wegen en Verkeer) lopen rond mogelijke plaatsen voor trajectcontroles: o.a. de N50 ligt op tafel.

Trajectcontroles meten de gemiddelde snelheid van een voertuig tussen twee punten. Dit systeem voorkomt dat automobilisten plotseling hard op de rem gaan staan bij het naderen van een flitspaal  om daarna het gaspedaal opnieuw harder in te drukken. Uit onderzoek (2014) blijkt dat er tot 85 procent minder ernstige snelheidsovertredingen gebeuren waar er ANPR-camera’s staan. Trajectcontroles zijn dus essentieel om dodelijke ongevallen, te wijten aan overdreven snelheid  te beperken.