Groen Beernem reageert verontwaardigd over nieuwe kapvergunning De Vlaamse Waterweg nv voor kanaalbermen in Beernem.

31 Maart 2021

Groen Beernem reageert verontwaardigd over nieuwe kapvergunning De Vlaamse Waterweg nv voor kanaalbermen in Beernem.

Op 5 maart gaf het Vlaamse Gewest (Departement Omgeving) opnieuw een vergunning af aan De Vlaamse Waterweg nv (DVW) voor ‘hakhoutbeheer op de oevers van het kanaal Gent- Oostende tussen Evergem en Beernem.’ Groen Beernem is verontwaardigd over deze nieuwe aanvraag. Hiermee toont DVW aan dat ze, ondanks alle protesten, koppig wil doorzetten met het kaalkappen van de kanaalbermen.

Net nu de biodiversiteit verder onder druk staat en we weten dat bomen, struiken en planten onmisbaar zijn tegen de klimaatopwarming, vernietigen overheidsinstanties zoals De Vlaamse Waterweg zo goed als alle groen langs de kanaalbermen en daarmee ook de habitat van vogels en vele andere kleine dieren.

Half december vorig jaar rooide een aannemer in opdracht van DVW al een deel van de kanaaloevers in Beernem en dat onder het mom van hakhoutbeheer. De gemeente werd niet eens vooraf op de hoogte gebracht van de geplande werken. De aannemer ging toen op zo’n drastische en ondeskundige manier te werk dat heel wat omwonenden verbijsterd waren en er hevig protest losbrak. Van de bomen, struiken en planten langs o.a. het populaire Cabibarapad in de buurt van de fietsbrug bleef er na de doortocht van de aannemer zo goed als niks meer over. Op andere plaatsen werden zeldzame planten zoals de gaspeldoorn uit de grond gerukt.

Na een klacht bij de milieupolitie van enkele omwonenden bleek dat De Vlaamse Waterweg zonder vergunning aan de kap begonnen was. De werken werden dan ook stilgelegd.

Schepen van Milieu Jan Vanassche: “ Als groene partij hebben we toen geprotesteerd, en ook parlementslid Mieke Schauvliege ingeschakeld om hierover de bevoegde ministers Lydia Peeters (minister van Openbare Werken) en Zuhal Demir (minister van Omgeving) te interpelleren. Het is voor ons duidelijk dat dergelijke brutale kap geen voorbeeld is van duurzaam hakhoutbeheer en niet voor herhaling vatbaar. “

Gemeenteraadslid Rolle De Bruyne verwoordde het op de gemeenteraad als volgt: “Terwijl burgers opgeroepen worden om hun eigen tuintje om te toveren tot een schuilplek voor insecten, vogels, egels, enz. en aangemoedigd worden om bomen aan te planten tegen de klimaatopwarming en terwijl een gewone burger een vergunning in zijn bezit moet hebben voor het kappen van ook maar 1 boom in zijn tuin, kapt de Vlaamse overheid hier kilometers begroeiing in één keer weg. ‘Die bomen en struiken zullen in de loop van de jaren wel weer opschieten’, laat  men dan schamper weten.”

Tussen 2019 en 2020 zijn zo’n 137 hectare bomen verdwenen langs rivieren en kanalen door beheerwerken”, zegt Mieke Schauvliege. “Ondanks beloftes tot betere communicatie en gefaseerd werken, hebben zowel minister Peeters (open VLD) als minister Demir (NV-A) geen inspanningen geleverd om deze kapwerken te stoppen.”

“ Deze drieste werkwijze moet stoppen. De code van Goede Natuurpraktijk moet aangepast worden. En voor alle kanalen moet De Vlaamse Waterweg beheerplannen opstellen die aan een openbaar onderzoek worden onderworpen en door de bevoegde minister goedgekeurd worden”, besluit het Groen- parlementslid. 

Schepen van Milieu Jan Vanassche: “Groen Beernem zal, samen met het gemeentebestuur alles doen wat in haar macht ligt om te beletten dat er opnieuw een brutale kaalkap plaatsvindt. Zelf passen we met onze gemeentediensten altijd duurzaam houthakbeheer toe, met respect voor de natuurwaarden. Hoog tijd dat ook de Vlaamse overheid dit doet.“

Belanghebbenden hebben, te rekenen vanaf de aanplakking van de beslissing tot vergunning (ongeveer 5 maart), 45 dagen de tijd om beroep aan te tekenen bij de Dienst Omgeving van het Vlaamse Gewest.