De Vlaamse landmaatschappij en de Vlaamse overheid selecteren Beernems Project om Beverhoutsveld klimaatrobuust te maken.

08 Januari 2022

De Vlaamse landmaatschappij en de Vlaamse overheid selecteren Beernems Project om Beverhoutsveld klimaatrobuust te maken.

Goed nieuws! Na een oproep van de VLM en de Vlaamse overheid om projecten in te dienen die de toekomstige droogte en wateroverlast door de klimaatopwarming aanpakken, werd Beernem geselecteerd met zijn project ‘Waterlandschap Beverhoutsveld’, een plan om in het drevengebied 330 hectare klimaatrobuust te maken. “ 31 gemeenten dienden een project in, slechts 16, waaronder het onze, werden weerhouden”, weet milieuschepen Jan Vanassche (Groen). De juryleden waren aangenaam verrast over de kwaliteit van her ingediende voorstel.” “En wij zijn uiteraard blij met de extra subsidies, die het ons mogelijk maken om heel snel van start te gaan”, voegt schepen van Landbouw, Claudio Saelens (CD&V) er opgetogen aan toe. 

In juli 2020 lanceerde de Vlaamse overheid de ‘Blue Deal’, een pakket structurele maatregelen om de droogte en de wateroverlast in Vlaanderen aan te pakken. Gemeenten konden projectvoorstellen indienen. Wie geselecteerd werd, kon financiële steun krijgen.

De oproep viel niet in dovemansoren bij schepen van Milieu Jan Vanassche (Groen) en schepen van Landbouw Claudio Saelens (CD&V) van Beernem. Ze dienden een goed uitgewerkt plan in om een deel van het Beverhoutsveld dat vooral door de landbouw gebruikt wordt, klimaatrobuust te maken.

Milieuschepen Jan Vanassche (Groen): “ We hadden de overstromingen in Wallonië en Limburg niet nodig om te beseffen dat het klimaat de grootste dreiging is voor de toekomst van onze gemeente. Daarom hebben we in deze legislatuur al een hele reeks initiatieven genomen om Beernem zoveel als mogelijk te wapenen tegen de extremen die op ons afkomen: naast allerlei kleinere ingrepen zoals bv. het aanleggen van wadi’s in nieuwe verkavelingen, ondertekenden we recent het Lokaal Energie en Klimaatpact en maken we via het Burgemeestersconvenant (een samenwerking van 8 gemeenten) al sinds 2012 blijvend werk van maatregelen tegen de klimaatopwarming. Dit project komt er nu nog bovenop.”

“Goed besturen is ook vooruitkijken”, beaamt schepen van Landbouw Claudio Saelens. “Beernem is nog een echte landbouwgemeente en gebrek aan water of teveel water zorgden in het verleden al voor problemen. In het projectgebied, dat zo’n 330 ha groot is en waar een 90-tal landbouwers actief zijn, willen we snel een hele resem maatregelen nemen om de toekomst van de landbouw, maar ook van de natuur daar te verzekeren. “

Na een hydrologische studie die het watersysteem in kaart moet brengen, wil de gemeente de waterlopen opwaarderen met het oog op waterberging en-infiltratie, hemelwaterbekkens graven en regelbare stuwen installeren. Maar ook de waterhuishouding van de bodem zal verbeterd worden o.a. door gerichte ingrepen in het landschap (randbeplantingen, permanente graslanden, veldvijvers, enz.).

“Alle maatregelen samen zijn begroot op een 2 miljoen euro. De financiële tegemoetkoming en de ondersteuning van de VLM zijn dus meer dan welkom”, besluiten beide schepenen.