Communicatie met burgers faalt over containerpark. Parkwachters zijn slachtoffer. Groen pleit voor een andere aanpak.

13 Augustus 2013

Op het Beernems containerpark is het de laatste maanden dikwijls hommeles. Dit komt omdat heel wat inwoners, door gebrek aan de juiste informatie en gewoon aan het lakse beleid dat de gemeente in het verleden voerde,  met heel wat afgekeurde zaken terug naar huis moeten. De parkwachters zijn de kop van Jut. Groen trekt aan de alarmbel: we willen dat het gemeentebestuur haar inwoners beter informeert en hier bovenop investeert in een weegbrug, kluizen voor Klein Gevaarlijk Afval en het inzamelen van meer plastic verpakkingen. Zo willen we vermijden dat mensen ontmoedigd raken om naar het recyclagepark te komen. Sinds dit jaar past de gemeente het reglement van het containerpark strikter toe. Daarmee gooit ze het roer bruusk om. Jarenlang kneep de gemeente meer dan één oogje dicht. Het gevolg van dit laissez-faire- beleid was dat er teveel restafval  op het containerpark belandde, wat voor slechte cijfers in de statistieken zorgde.Met haar strengere aanpak wil de gemeente daar nu paal en perk aan stellen. Enkel zaken die door hun omvang niet in de bruine afvalzak kunnen, zoals bv. een afgedankte zitbank of matras, kunnen de Beernemnaars nog op het containerpark kwijt. De gemeente heeft dan ook de opdracht gegeven aan haar parkwachters om de bezoekers strenger op de vingers te kijken en elke aangevoerde hoeveelheid afval die niet op het containerpark thuishoort, te weigeren.

Maar voor heel wat inwoners is de situatie allesbehalve duidelijk. Een jarenlang laks afvalbeleid veeg je niet zomaar weg. Bovendien communiceert de gemeente helemaal niet goed over haar strengere aanpak.  De parkwachters die het strengere reglement moeten toepassen zitten daardoor midden in de vuurlinie. Dikwijls zijn er hoogoplopende discussies met inwoners die de striktere richtlijnen niet kennen en niet begrijpen waarom ze met  bepaalde goederen niet meer  op het containerpark mogen. Sommige parkwachters kregen zelfs al doodsbedreigingen. Andere parkwachters zijn zo bang voor de vaak felle reacties dat ze één en ander door de vingers zien. Die probleemsituatie blijft maar aanslepen zonder dat er een oplossing komt.

Groen vindt dat de gemeente hier ernstig tekortschiet en wil snel actie. Zeker nu de gemeente binnenkort nieuwe tarieven invoert die de situatie nog onduidelijker  zullen maken.

Groen pleit voor een efficiëntere communicatie naar de burgers toe. Louter informatie in het gemeentelijk infoblad publiceren is volstrekt onvoldoende. Waarom krijgt elke inwoner die het containerpark bezoekt niet ter plekke het reglement, opgesteld in klare taal, in handen? Zo kunnen de parkwachters hiernaar verwijzen. Nu lijkt het voor de inwoners alsof de parkwachters zelf de regels uitvinden, terwijl deze mensen enkel de instructies van bovenaf uitvoeren. Aangevuld met voldoende infoborden bij elke container is dit al een stap in de goede richting. Daarnaast moet de gemeente eens goed nadenken of investeren in een weegbrug niet loont. Die kan  tot op de 5 kg nauwkeurig de aangebrachte hoeveelheden bepalen en vermijdt discussies over hoeveelheden. Ook pleiten we voor kluizen voor Klein Gevaarlijk Afval en vinden we dat de burgers ook met plastic verpakkingen zoals botervlootjes, yoghurtpotjes, enz. op het containerpark moeten terechtkunnen.  

Op die manier zullen de inwoners een bezoek aan het containerpark als iets positiefs ervaren en zal  dit hun zin voor sorteren verder aanscherpen, terwijl rond het containerpark nu een negatieve sfeer hangt.