Binnenkort ook pop-upstores in Beernem? Als het van Roos Lambrecht afhangt wel. Nu moet het gemeentebestuur nog mee.

08 Maart 2014

Binnenkort ook pop-upstores in Beernem? Als het van Roos Lambrecht afhangt wel. Nu moet het gemeentebestuur nog mee.

Groen gemeenteraadslid Roos Lambrecht wil dat het gemeentebestuur meer ambitie toont op het vlak van lokale economie. Zo moet ze mee op de trend springen van pop-upstores, tijdelijke handelszaken die zich gedurende enkele maanden in een leegstaand handelspand vestigen. Die trend duikt niet enkel in de steden op, maar waait ook over naar de gemeenten. Pop-upstores kunnen, samen met andere maatregelen, een goede oplossing zijn om een nieuwe dynamiek te creëren in de dorpskernen. Die is dringend nodig, nu de leegstand in de Beernemse winkelstraten groter wordt.

"De gemeente kan heel wat initiatieven nemen", vindt Roos Lambrecht. Zo kan de gemeente eigenaars stimuleren om hun panden tijdelijk ter beschikking te stellen door hen voor een zekere periode vrij te stellen van de leegstandstaks. Ze kan ook eigenaars en potentiële huurders met mekaar in contact brengen. Belangrijk is ook dat de gemeente de nodige ondersteuning en begeleiding voorziet wanneer ondernemers een pop-upstore willen openen. En via het gemeentelijk infoblad kan ze de nodige ruchtbaarheid geven aan het initiatief.  Ook het tijdelijk opsmukken van lege etalages met bv. kunst of met een expositie is in een aantal gemeenten al flink ingeburgerd. "Waar wacht het gemeentebestuur op?" vraagt Roos Lambrecht zich af.

De markt van Oedelem is traditioneel een ideale plek voor winkeliers. Die zijn er wel nog, maar ze verdwijnen langzamerhand. Zo verdwenen er in een periode van enkele jaren rond de markt een slagerij, een bakkerij, een café en een speelgoedzaak. En binnenkort sluit ook een bloemenzaak de deuren. Even verderop, bij de plaatselijke supermarkt, staan 2 winkelruimtes leeg. De Bloemendalestraat, de winkelstraat in het hart van Beernem, blijft nog even gespaard, maar ook daar vind je lege winkelpanden. Leegstand vraagt om een doordachte aanpak en visie. Om de leegstand tegen te gaan en opnieuw een commerciële dynamiek te creëren verwachten we dat het gemeentebestuur een hele reeks initiatieven neemt: zo moet ze een kernversterkend beleid ontwikkelen, investeren in de verfraaiing van de winkelstraten en rond de tafel gaan zitten met de ondernemers, de handelsverenigingen, de pandeigenaars en de vastgoedsector om een deugdelijk commercieel plan uit te werken. 

"Op het vlak van onderzoek is één en ander in beweging. De studiefase rond een kernversterkend beleid en een commercieel- strategisch plan is volop bezig. Maar tegelijkertijd is het ook een kwestie van actie ondernemen en iets doen", vindt Groen- gemeenteraadslid Roos Lambrecht.  "Anders gaat er kostbare tijd verloren."

In samenspraak met de actoren, moet gemeente het initiatief nemen om ruimtes beschikbaar te stellen aan pop-upstores.

"Zo kan de gemeente in samenspraak met winkeleigenaars en vastgoedmakelaars ruimte bieden aan pop-up stores, tijdelijke winkels die zich gedurende een handvol maanden vestigen in leegstaande handelszaken of bedrijfsruimtes, een trend die ook in ons land snel furore maakt", meent Roos. De gemeente kan eigenaars stimuleren om hun leegstaande panden ter beschikking te stellen door hen tijdelijk vrij te stellen van de leegstandstaks.

"Via het gemeentelijk infomagazine Open Blad kan ze dit initiatief bekendmaken. Er bestaan ook websites zoals www.spacified.com die gespecialiseerd zijn in het samenbrengen van eigenaars en huurders van lege handelspanden.  Belangrijk is ook dat de gemeente de nodige ondersteuning en begeleiding voorziet wanneer ondernemers een pop- upstore willen opstarten.

 "Waarom springt Beernem niet mee op de kar? Want ook hier vormt het aantal leegstaande handelszaken een probleem. Pop- upstores zijn trouwens ook een goede zaak voor de omliggende winkels, want niets is zo zielig als een lege etalage naast je deur. In plaats van de winkelstraten te laten doodbloeden kan het gemeentebestuur een nieuwe dynamiek creëren in de dorpskern en beletten dat leegstaande panden staan te verkommeren. "

ACHTERGROND:

Uit onderzoekscijfers van het opmetingsbureau Locatus blijkt dat er in ons land vorig jaar ruim 18.000 handelszaken en bedrijfsruimtes leegstonden, een stijging van 6 jaar op rij. Daarbij valt op dat de leegstand in het centrum van een stad of gemeente doorgaans groter is dan aan de rand ervan.  In Beernem  zou het om een tiental  winkels gaan, exacte cijfers heeft men niet echt.

Kleinere dorpskernen worden vaker geconfronteerd met leegstand.

Ook uit onderzoek blijkt dat de leegstand sneller oprukt in de kleinere dorpskernen omdat mensen het liefst gaan winkelen waar ook iets te beleven valt. In die zin genieten historische steden (denken we maar aan Brugge) de voorkeur. De oorzaken van de groeiende leegstand zijn gekend: de economische crisis die ervoor zorgt dat de klant de vinger op de knip houdt en ook het toenemende succes van de aankopen via internet snoept een flink deel weg van de inkomsten van de gewone, fysieke winkels. 

Gevestigde merken gebruiken pop-up stores vaak als tijdelijke outlet of om nieuwe producten te testen. Ze zijn een vorm van public- relations. Winkels verschijnen onaangekondigd en blijven kort. Maar er zijn ook volop voorbeelden waarbij startende ondernemers een pand invullen om te onderzoeken of hun businessplan kans van slagen heeft. Met de bedoeling om zich er, na een geslaagde start, definitief te vestigen. Ook eigenaars van webshops  vinden pop- upstores interessant als opstart naar een fysieke winkel.

In de Pers : Groen wil leegstand wegwerken (Actuali)